وزیر دادگستری در مورد رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت : بنای نظام بر ارفاق و عطوفت و تسهیل است.

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا ، مصطفی پور محمدی در نشست خبری وزارت دادگستری،در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد  رفع حصر  مهدی کروبی و میرحسین موسوی و عفو زندانیان امنیتی در روز یوالله 22 بهمن گفت : بنای نظام بر تسهیل و عطوفت  و ارفاق است .

پورمحمدی تاکید کرد :اگر همه در حفظ اقتدار نظام و ایجاد فضای سالم کمک کنند  ، آن ها که دچار محدویت هستند نیز ، منتفع خواهند شد.

وزیر دادگستری تاکید کرد : در این چارچوب می توان امیدوار بود که رفع محدودیت ها زودتر اتفاق بیفتد.