به گزارش سرویس بین الملل برنا جناح های وفادار به نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهور ساحل عاج برای بیرون راندن باگبو رئیس جمهور پیشین خواستار برگزاری اعتصاب عمومی شدند.

گزارش بی بی سی از ساحل عاج حاکی است پس از آن که لارن باگبو به دنبال شکست در انتخابات حاضر به کناره گیری از قدرت نشد، امروز گروه های سیاسی از مردم این کشور خواستند دست از کار بکشند.

گفتنی است با بالاگرفتن خشونت ها درساحل عاج بیش از 14 هزار نفر از مردم این کشور به فراسوی مرزها گریخته اند و فضای این کشور را جنگ و آشوب داخلی فرا گرفته است.

خشونت ها از زمانی آغاز شد که کمیسیون انتخابات و دادگاه قانون اساسی نتایج دوگانه ای برای انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج اعلام کردند.