به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از بی بی سی با افزایش 70 درصدی قیمت نفت در بازار جهانی، انواع سوخت دربولیوی به شدت گران شد.

معاون رئیس جمهور بولیوی درباره افزایش قابل توجه قیمت سوخت در این کشور گفت: تا زمانی که سودجویان سوخت را از بولیوی به کشورهای همسایه قاچاق می کنند، دولت نمی تواند با پرداخت سوبسید از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.

آلوارو گارسیا معاون رئیس جمهور بولیوی افزایش قیمت سوخت تا سطح جهانی را آزمونی برای این کشور دانست و گفت:"سوبسیدهای دولتی برای انواع سوخت در بولیوی سالانه بالغ بر 246 میلیون دلار است. بولیوی انواع سوخت را با هزینه های گزافی می خرد و با کمترین قیمت آن را عرضه می کند."