به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری شین هوا، مسوول وزارت امور مدنی چین اعلام کرد که سن 19 میلیون از سالخوردگان چینی تا پایان سال 2009 بیش از 80 سال است.

مسوول انجمن ملی چین روز جمعه در کنفرانسی که در شهر " تیانجین" واقع در ساحل شمال چین برگزار شده بود اعلام کرد که افراد سالخورده 12.5 درصد ازشهروندان چینی را تشکیل می دهند که از میان آن سن 19 میلیون نفر بیش از 80 سال است. این در حالی است که 10.36 میلیون نفراز آنان عاجز هستند و 21.23 میلیون نفر دیگر نیز توانایی جسمی کمی دارند.

با توجه به افزایش تعداد سالخوردگان در این کشور هیاتهای امور مدنی چین درفکر گسترش خدمات و سرویس دهی برای همه 19 میلیون بالای 80 سال هستند. از همین روی در سراسر کشور 175 هزار موسسه در مناطق مسکونی برای این سالخوردگان چینی تاسیس کردند.