به گزارش سرویس بین الملل برنا، "جمال مبارک" که در حال حاضر دبیر سیاسی حزب حاکم مصر است، در ادامه اظهارات خود گفت: به فضل وجود حزب ملی حاکم بر مصر، مردم کشورمان در بهشت زندگی می کنند.

وی در ادامه افزود: به رغم اصلاحات اقتصادی که در حال انجام است، اما باید فورا به سمت موج دوم این اصلاحات پیش برویم. البته طی پنج سال گذشته به بسیاری از اهداف خود دست یافته ایم اما راه همچنان ادامه دارد. طی پنج سال گذشته 4 میلیون فرصت شغلی جدید در مصر به وجود آمده است اما همچنان به باید به این راه ادامه دهیم.

"جمال مبارک" همچنین گفت: در حال حاضر سالانه 15 میلیون گردشگر از مصر دیدن می کنند، باید تلاش کنیم این تعداد را به 22 میلیون نفر افزایش دهیم.