رامین‌مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در پاسخ به برنا با بیان اینکه مطرح شدن بحث قطع رابطه با انگلیس در مجلس نشان‌دهنده حساسیت مردم و نمایندگان به اظهارات مداخله‌جویانه و نسنجیده مقامات انگلیس است، اظهار داشت: اقدامات سفیر انگلیس خارج از عرف دیپلماتیک است.


وی افزود: اگر دولت انگلیس به این حساسیت‌ها توجه نداشته باشد و به شکلی این اقدامات را جبران نکند، عکس‌العمل ما ممکن است با گذشته متفاوت باشد. 

مهمان‌پرست تأکید کرد: وظیفه کادر دیپلماتیک انگلیس در کشور ما پیدا کردن راه‌های همکاری و جبران خطاهای گذشته است.