به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص تک نرخی شدن بنزین در اوایل سال جدید اعلام کرده، موضوع تک نرخی شدن بنزین شایعه ای بیش نیست.

در پایان اعلام کرد : تمامی نرخ های حامل انرژی در حوزه سوخت در سال جدید همانند سال جاری به قوت خود باقی است.