به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه گاردین، این گزارش نشان می دهد که دولت انگلیس قصد داشت در سال 1978 با استفاده از بمب اتمی به شهرهای مسکو و سن پترزبورگ حمله کرده و بیش از 10 میلیون نفر از مردم شوروی را قتل عام کند.

در ادامه این گزارش آمده است: دولت انگلیس در برنامه ای که تحت عنوان برنامه بازدارندگی ارائه کرده بود، تصمیم داشت در روز 18 دسامبر آن سال به شوروی حمله اتمی کند، طرحی که توسط میکائیل کوئینلان کارشناس ارشد اتمی وقت انگلیس ارائه شده بود، که قرار بود به عنوان وزیر دفاع انگلیس انتخاب شود.

این در حالی بود که دیوید اوون وزیر دفاع وقت انگلیس این طرح را عاملی برای کاهش توانایی اتمی انگلیس می دانست.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: انگلیس قصد داشت به منظور جلوگیری از حمله احتمالی شوروی به این کشور، این حمله پیش دستانه را انجام دهد، در واقع قرار بود در این حمله از 120 بمب اتمی استفاده شود.

گفتنی است وزارت دفاع انگلیس تاکنون از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرده است.