لازم است برای تأمین امنیت افغانستان از پیمان‌های منطقه‌ای بهره گرفته شود، پیمان‌هایی که در چارچوب آن، بتوان با حضور قدرت‌های منطقه‌ای، امنیت منطقه را تثبیت کرد.

« محمد صالح جوکار » عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنا، در ارزیابی انتخابات آتی ریاست‌جمهوری افغانستان گفت: اعتقاد من بر این است که رئیس جمهوری آینده افغانستان با توجه به اختیاراتی که طبق قانون دارد، باید بکوشد علاوه بر حفظ منافع افغانستان، منافع کشورهای همسایه را  نیز حفظ و  ارتقا بخشد. چراکه منطقۀ در شرایط حاضر نیاز به آرامش و ثبات دارد و  حضور کشورهای فرامنطقه‌ای در همسایگی ایران می تواند برای ما دغدغه ایجاد کند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص ارزیابی عملکرد کرزی اظهار داشت: به طور کلی ما از «کرزی» به دلیل اقداماتی که در راستای منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای انجام داد رضایت‎‌خاطر نداریم؛ اگرچه وی برخی اوقات، مواضعی اتخاذ کرد که قابل تقدیر است.

جوکار در ادامۀ گفت وگو در تحلیل چگونگی تحقق امنیت افغانستان اظهار داشت: لازم است برای تأمین امنیت افغانستان از پیمان‌های منطقه‌ای بهره گرفته شود، پیمان‌هایی که در چارچوب آن، بتوان با حضور قدرت‌های منطقه‌ای، امنیت منطقه را تثبیت کرد.

جوکار در خاتمۀ گفت‎و‌‌گو در خصوص امضای توافق‌نامه امنیتی امریکا و افغانستان اظهار داشت: ما امیدواریم این اتفاق نیفتد. قطعاً این امر در صورت تحقق بر آیندۀ روابط ایران و افغانستان تاثیر خواهد داشت. افغانستان باید تلاش کند به جای توافقات امنیتی فرامنطقه‌ای، توافقات امنیتی منطقه‌ای داشته باشد و از ظرفیت‌های بالا و فرصت های پیش‌رویی که در منطقه دارد استفاده کند. اگر توسعه به معنای فراگیر که ما خواهان آن هستیم در افغانستان تحقق پذیرد، این امر می تواند باعث افزایش مناسبات، آرامش و امنیت در منطقه گردد.