به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از بی بی سی، وقوع انفجار در یکی از لوله های اصلی انتقال آب دربندر لیورپول باعث شد مردم این شهر و همچنین شهر لنکشایر روز کریسمس را بدون آب بگذرانند.

بر اساس این گزارش مردم محله ویکتوریا در لیورپول هنوز هم از داشتن آب و همچنین گاز به دلیل این حادثه محروم هستند.

بر اثر این رویداد که در شمال شهر و در منطقه اورل پارک روی داد، مردم به مدت چهار ساعت نمی توانستند از آب و گاز استفاده کنند. این درحالی بود که مردم این منطقه از سرمای شدید آن رنج می بردند.

در یکی از این موارد یکی از شهروندان انگلیسی مجبور شد کیلومترها راه را بپیمایید تا برای تهیه شام کریسمس از خانه برادر خود آب تهیه کند.