رضا طلایی نیک" کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل برنا با اشاره به رسمیت شناختن فلسطین مستقل 1967از سوی برخی کشورها، این اقدام را ناامیدی از مذاکرات سازش دانست و گفت: ناامیدی از مذاکرات سازش موجب مواضع و رفتارهای جدیدی شده است.

وی در ادامه با تاکید بر این که، علیرغم تلاش ها و فشارهای گوناگون برای پیشبرد روند سازش در موضوع فلسطین، این مذاکرات چشم انداز روشن و امیدبخشی ندارد خاطرنشان کرد: بدون تامین حقوق واقعی ملت فلسطین و اتکا به رفراندوم عمومی هیچ طرحی دراین روند کارساز نیست.

طلایی نیک تصریح کرد: تاکید بر مبنا قرار گرفتن در زمین های منتهی به جنگ 1967 تامین کننده حق حاکمیت همه فلسطینیانی نیست و بدون تامین حق حاکمیت همه فلسطینیان از مذاهب و ادیان گوناگون صلح و سازشی محقق نخواهد شد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه برخی مواضع اخیر بر مبنای محدوده 1967 برای ارزیابی و تعدیل ناکامی ها و ناامیدی ها در روند گفت و گو و سازش است تصریح کرد: علاوه بر فلسطینیان، نهادهای بین المللی و جهانیان نیز به ناکارامدی و رویکرد ناعادلانه آمریکا و غرب و کارشکنی های رژیم صهیونیستی واقف شده اند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: بنابراین حمایت از مقاومت مردمی و شفافیت در تامین عادلانه حق حاکمیت ملت فلسطین در منطقه و جهان روبه گسترش است.

وی ابراز عقیده کرد: تجربیات 34 ساله روند سازش شکست خورده از یک سو و رشد گسترده انتفاضه در 25 سال اخیر از سوی دیگر واقعیت های انکارناپذیری برای فلسطینیان و جهانیان است که بدون توجه به واقعیات و مطالبات به حق مردم فلسطین، اتکا به راهکارهایی مانند مبنا قرار گرفتن سرزمین های 1967 ثمربخش نخواهد بود.

طلایی نیک اظهار داشت: حرکت اخیر مردمی از شرق آسیا تا مرزهای فلسطین با اعزام کاروان های مردمی عمق گسترش دفاع از فلسطین را نشان می دهد که با تداوم جنایت صهیونیست ها و اشغال سرزمین فلسطین روند مقاومت از سطح منطقه به محیط فراقاره ای گسترش خواهد یافت.