محمد تقی توکلی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لیست منتشر شده مبنی بر تحریم‌ ایران از سوی انگلیس گفت: تحریم‌هایی که از سوی انگلیس صورت گرفته بحث‌هایی هستند که ریشه سیاسی دارد و غربی‌ها می‌خواهند با ایجاد تشنج برای ما مشکل ایجاد کنند.

توکلی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا تاکید کرد: هدف از این اقدام ایجاد ذهنیت منفی در جامعه نسبت به این عزیزان است و دولت‌های غربی می‌خواهند به اشخاص انقلابی ما لطمه بزنند و برای این کار گزینش انجام می‌دهند تا افرادی را که مورد تایید نظام هستند شناسایی و در نهایت ذهنیت منفی نسبت به آنها در جامعه ایجاد کنند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه باتوجه به سوابقی که این عزیزان از نظر خدمت دارند و تاثیر گذاری که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند اینگونه تحریم‌ها در جایگاه آنها در نظام تاثیر گذار نخواهد بود.

وی در پایان افزود: دولت نباید به این تحریم ها توجه کند و با بی‌تفاوتی این بحث‌ها خنثی خواهد شد و بدانند که آنها حق دخالت در مسائل داخلی کشور را ندارند.