مطالعات بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که چشم انداز مطلوبی را باید برای مثبت شدن تراز تجاری غذایی تعریف و تبیین کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمود حجتی روز دوشنبه در نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران که در هتل المپیک تهران برگزار شد با بیان اینکه، اقتصاد در بخش کشاورزی با یکسری تناقض مواجه است افزود: در بررسی اجمالی بخش کشاورزی مشخص شده است که این بخش در مقایسه با سایر بخش ها از ارزش افزوده کمتری برخوردار بوده و همین امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. 

حجتی با بیان این که، این پدیده منحصر به کشاورزی ایران نیست و کشورهای پیشرفته نیز با این مشکل مواجه هستند ادامه داد: یکی از ویژگی های بخش کشاورزی افزایش ارزش افزوده برای این بخش است که به راهکارهای مناسب نیاز دارد.

وزیر جهاد و کشاورزی تاکید کرد: هر چند امروز بشر برای توسعه کشاورزی از وسایل و تکنولوژی روز در دنیا استفاده می کند، اما همچنان ریسک پذیری بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها به ویژه در بخش های زراعت و باغبانی زیاد است.

وی سومین مشکل بخش کشاورزی را کنترل قیمت محصولات این بخش عنوان کرد و افزود: در بخش کشاورزی برای کاهش ضرر مصرف کنندگان قیمت ها به طور جدی توسط سازمان تعزیرات کنترل می‌شود و این در حالی است که این نوع کنترل قیمت برای سایر محصولات وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس قیمت های جهانی و نرخ ارز محاسبه شود که این نیز وابسته به منابع پایه، هزینه های تمام شده تولید و ثبات نرخ ارز است.

وی در بخش دیگر از سخنانش گفت: 90 درصد محصولات کشاورزی ما توسط آبیاری تولید می شود که این محصولات با محصولات وارداتی که با کشت دیم انجام می‌شود، قابل مقایسه نیست و نمی توان قیمتی را که برای کشت آبی در نظر می‌گیریم با قیمت کشت دیم برابر بدانیم.

حجتی در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی نیز عنوان کرد: مطالعات بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که چشم انداز مطلوبی را باید برای مثبت شدن تراز تجاری غذایی تعریف و تبیین کنیم.

در این مراسم وزیر جهاد کشاورزی علم اقتصاد کشاورزی راهکارهای مناسب برای حل مشکل ساختاری که فاصله بین تولید تا مصرف، جایگاه تولیدکننده در ایجاد ارزش افزوده، احیای حلقه های زنجیره تولید تا فروش، تنظیم کسب و کار کشاورزی، رویکرد فعالیت‌های بخش کشاورزی، الزامات ایجاد امنیت غذایی، ارتقای نظام بهره برداری بهینه، جذب توانایی مالی، بهبود وضعیت مبادله ای بخش کشاورزی(از لحاظ ساختار و قیمت گذاری) و راهکارهای ارتقای بهره بری در جهت توسعه پایدار را از اقتصاددانان بخش کشاورزی خواستار شد.