بهمن شریف زاده از حامیان اصلی مشایی و احمدی نژاد بازداشت و راهی زندان شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنابه نقل از آیین_ یکی از سایت های نزدیک به جریان انحرافی_ بهمن شریف زاده از حامیان اصلی دولت احمدی نژاد و از عوامل رحیم مشایی، که در سال 91 به دلیل برخی اظهاراتش در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای برای وی بازشده بود، روز یکشنبه با قرار بازداشت راهی زندان شد.