کاندیداهای معرفی شده از سوی ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمان عراق در صدر  فهرست منتخبین قرار گرفتند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری نورالمالکی با به دست آوردن 99 کرسی از پارلمان عراق توانست اکثریت پارلمان را از آن خود کند.

حزب دولت قانون برای ادامه حضور خود در قدرت و حفظ مقام نخست وزیری عراق باید با سایر احزاب ائتلاف کند.