به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری البیان، بررسی های انجام شده توسط یک موسسه پژوهشی و تحقیقاتی نشان می دهد که تعداد بیکاران در کشورهای عربی تا سال 2020 به 19 میلیون نفر می رسد.

بر اساس این تحقیقات، تعداد بیکاران جوان تحصیلکرده عرب زبان از غیر تحصیلکرده بیشتر است.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد که تعداد ساکنان کشورهای عربی در بین سالهای 1960 تا 2008 از 86 میلیون نفر به 300 میلیون نفر افزایش یافت و این بدین معناست که جمعیت این کشورها در طی 48 سال سه و نیم برابر شد.

در این تحقیقات آمده است که مشکل اساسی در مساله بیکاری در کشورهای عربی عدم رشد اقتصادی این کشورها بیش از 5 درصد است.