به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری رویترز، تظاهرات اعتراض آمیز مردمی در بحرین در روزهای اخیر گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که بسیاری از مردم این کشور در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کنند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ها خواستار پایان حکومت پادشاهی این کشور که به غرب وابستگی شدیدی دارد، شده اند. این مسئله نشان می دهد که حتی این کشور غنی از نفت نیز نمی تواند از اثرات گردباد خشم مردم در امان باشد.

تظاهرات مردمی بحرین الهام گرفته از قیام مردم دو کشور مهم جهان عرب(تونس و مصر) است که در نهایت منجر به سقوط دیکتاتورهای این دو کشور شد. اکنون قیام مردم این کشور نیز هراس مقامات بحرین را از تکرار سرنوشت مبارک و بن علی در پی داشته است.

بحرین پیش از بهبود شرایط اقتصادی در قطر و امارات به عنوان مهم ترین مرکز سرمایه گذاری در منطقه محسوب می شد، علاوه بر این یکی از مهم ترین پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور قرار دارد.

خالد دخیل کارشناس مسائل سیاسی در عربستان با اشاره به این که قیام مصر و تونس در سرتاسر منطقه فراگیر شده است، می گوید: با وجود این که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس توانایی حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی را با توجه به قدرت نفتی خود دارند، اما هیچ از مقامات این کشورها نمی توانند از خشم مردم و تظاهرات ضد دولتی مصون باشند. زیرا مردم خواهان اصلاحات و تغییرات سیاسی هستند.

وی در ادامه می افزاید: این کشورها از تنبلی و سستی سران خود رنج می برند.

در میان شش کشور عرب حوزه خلیج فارس که دارای حکومت پادشاهی هستند، تنها کویت است که اعضای پارلمانش که توسط مردم انتخاب شده اند قدرت تصمیم گیری و قانون گذاری دارند. این در حالی است که مجلس بحرین تنها می تواند قوانین ارائه شده توسط پادشاه و یا کابینه را بررسی و تصویب کند.

با توجه به این مسئله به نظر می رسد که پادشاه بحرین نیز در گردباد تغییری که در منطقه وزیدن گرفته است، چندان دوام نخواهد آورد.