رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کمیسیونی در مجمع تشخیص مصلحت برای نظارت بر سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب از جمله سیاست های ابلاغی ایشان در حوزه سلامت تشکیل شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «علی اکبر ولایتی» روز سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزود: طرح ارزش های نسبی سلامت با سیاست های ابلاغی سلامت رهبر معظم انقلاب مطابقت دارد.

وی در ادامه افزود: برنامه ارزش نسبی خدمات سلامت با سه ماده از سیاست های ابلاغی حوزه سلامت رهبر معظم انقلاب به صورت مستقیم ارتباط دارد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از ارکان سیاست های ابلاغی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب که دست وزارت بهداشت را باز کرده، دسترسی به منابع مالی است.

ولایتی با بیان اینکه توقع مردم از نظام سلامت در درجه اول بهبود خدمات درمانی است، گفت: هرچقدر هم که روی بهداشت کار کنیم تا زمانی که خدمات درمانی بهبود نیافته مردم به رضایت نمی رسند.

وی بیان کرد: طرح ارزش نسبی خدمات سلامت باید آسیب شناسی و نظارت شود. بطور مثال نه بیست و هفتم حق بیمه ای که کارفرما می دهد باید خرج درمان شود، اما این مساله از سال 84 اجرا نشده و از این به بعد باید اجرا شود.

ولایتی عنوان کرد: به نظر می رسد اگر بیمه های مکمل در طرح ارزش نسبی خدمات همکاری نکنند دچار زیان شوند.

ولایتی در پایان افزود: طرح ارزش نسبی خدمات سلامت گام مفیدی در توسعه عدالت در نظام بهداشت و سلامت است، اما نظام پایش بر این طرح باید از سوی وزارت بهداشت تعریف شود.