به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، شبکه تلویزیونی فرانس 24  گزارش داد، درحالی که آخرین دور مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین برگزار می شود، فابیوس در کنفرانس مشترک خبری با همتای آمریکایی خود در پاریس بصراحت برحق برخورداری ایران از توان هسته ای صلح آمیز تاکید کرد. 

وزیر خارجه فرانسه افزود: 'ما خواهان دست یافتن به توافق هستیم ، همچنان نیازمند ایجاد پلی هستیم تا اختلاف ها را به هم نزدیک کند.'

بنابراین گزارش، فابیوس پیش از ترک همتای آمریکایی اش به مقصد وین به خبرنگاران گفت: 'ایران از حق کامل برای داشتن توان هسته ای صلح آمیز برخوردار است.'

فرانس 24 افزود: پس از ماه ها مذاکرات دشوار ایران و گروه 1+5 اکنون موعد این مذاکرات در 24ماه نوامبر به سرخواهد آمد و این درحالی است که طرف غربی خواهان رسیدن به توافق و نه تمدید آن است.

این شبکه تلویزیونی اضافه کرد: کری نیز پیش از ترک پاریس در این نشست مشترک خبری بر رسیدن به توافق با طرف ایران و نه تمدید مهلت زمان مذاکرات تاکید ورزید.

جان کری به خبرنگاران گفت: ما برای تمدید توافق صحبت نمی کنیم، در مذاکره تلاش داریم به توافق دست یابیم.