به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دیدار سفیر جدید یونان در تهران گفت: اروپا می تواند نقش فعال تری در رسیدن به توافق جامع هسته ای ایفا کند. 

ظریف در این دیدار برگسترش همکاری های بین دو کشور در همه زمینه ها از جمله همکاری های فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

وی اضافه کرد: زمینه های زیادی برای ارتقاء مناسبات دو کشور وجود دارد و طرفین از اراده کافی برای به فعلیت رساندن ظرفیت های موجود در روابط برخوردارند .

وزیر امور خارجه با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 تصریح کرد: اروپا می تواند نقش فعالتری را در رسیدن به توافق جامع هسته ای ایفا کند.

ظریف با اشاره به حادثه تروریستی پاریس تصریح کرد : اروپا بایستی به عنوان یک چالش جدی زمینه های واقعی ایجاد خشونت و افراطی گری را مورد بررسی قرار دهد ودر همکاری و هماهنگی با کشورهای مهم منطقه خاورمیانه، زمینه فهم مشترک از این مفاهیم را ایجاد کند .

«گیورگیوس ایناتیس » سفیر جدید یونان در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار از گسترش و تعمیق روابط دو کشور استقبال و ابراز امیدواری کرد این روابط در همه ابعاد گسترش یابد.