به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه، گفت: وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که "حیات بومدین" همسر کالیبالی، تروریستی که در فروشگاهی در پاریس اقدام به گروگان گیری کرد؛ در تاریخ دوم ماه جاری میلادی به ترکیه آمد و در روز هشتم همین ماه، به سوریه رفت.

این منبع در گفت وگو با خبرگزاری رسمی سوریه "سانا" اظهار داشت: این اظهارات وزیر خارجه ترکیه، به مثابه اعترافی رسمی است که به وضوح نشان می دهد، ترکیه همچنان گذرگاهِ اصلیِ نفوذ تروریست ها به سوریه و بازگشتِ آن ها به کشورهای مقصد است و چنین روندی، به مثابه نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به ویژه قطعنامه های 2170 و 2178 است.

وی افزود: تردد تروریست ها به این سهولت از طریق اراضی ترکیه، بار دیگر ثابت می کند که دولت ترکیه با گروه های مسلح تروریست همدست است و این مساله ثابت می کند که ترکیه به طور مستقیم در ریخته شدن خون مردم سوریه و خون افراد بی گناه در جای جای جهان، شریک است.

این منبع رسمی در ادامه، اقدامی عملی جامعه جهانی برای پایان دادن به این سیاست ویرانگر دولت ترکیه را خواستار شد و تاکید کرد که ترکیه به طور مستقیم مسؤول گسترش فعالیت های تروریستی و تکفیری در منطقه است بنابراین جامعه جهانی باید سازوکارهای در نظر گرفته شده در قطعنامه های شورای امنیت به منظور متوقف کردن حمایت از تروریسم و مقابله با پدیده جنگ جویان خارجی را اجرایی کند.

گفتنی است "مولود چاوش اوغلو" وزیر خارجه ترکیه، در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی اعتراف کرده بود که حیات بومدین، همسر مجری عملیات تروریستی فرانسه، در تاریخ هشتم ماه جاری میلادی، از طریق ترکیه به سوریه رفته است.