غلامرضا ظریفیان معاون وزیر علوم دولت اصلاحات در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص عملکرد کمیته بررسی بورسیه از زمان تصدی فرهادی بر وزارت علوم گفت: به عقیده من تغییری در سیاست های کلی دولت با توجه به تاکیدات مکرر رییس جمهوری وجود نداشته است و دکتر فرهادی نیز ادامه دهنده مسیر فرجی دانا و در کل سیاسنت های دولت روحانی است.
 
وی ادامه داد: دکتر فرهادی به دلیل فاصله ای که طی چندین سال از تحولات نظام آموزش عالی داشته اکنون نیازمند شناخت عمیق تری از این تغییر و تحولات اخیر وزارت علوم است و باید صبور بود و فرصت داد.
 
ظریفیان افزود: قضاوتم بر این است که تغیر معناداری در رابطه با توسعه علمی کشور و روند کمیته تحقیق و تفحص بر بورسیه ها دیده نمی شود و همانطور که دکتر روحانی خواسته اند غیر از برخی سلیقه های مدیریتی، وزارت علوم نیز هم اکنون ادامه ی مسیر فرجی دانا است.

معاون وزیر علوم دولت اصلاحات ادامه داد: تصورم بر این است وزیر علوم  با توجه به سوابق اجرایی و اشرافی که بر دغدغه های آموزش عالی دارد به جز تغییر در رویه های مدیریتی، تفاوتی در مسیر وجود ندارد. 

وی در پایان گفت: بحث بورسیه و تحقیق و تفحص بر آن تبدیل به مساله راست آزمایی دولت شده است .عملکرد دولت نشان میدهد که این مساله مورد توجه جدی وزرای علوم دولت روحانی تا کنون بوده و به عنوان خواست ملی مورد پیگیری قرار گرفته تا افرادی که ذیحق نبوده اند را معرفی کند.