سرویس سیاسی برنا: گروه مذاکره کننده مجبور است در رابطه با جزئیات به خصوص مسأله سانتریفیوژها و میزان غنی سازی و آب سنگین به توافق برسند تاادعای افرادی که مواضع مخالف دارند تا حدودی کاسته شود.

داود هرمیداس باوند در رابطه با علت حضور علی اکبر صالحی در مذاکرات اخیر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: برای توافق روی این موضوع به کارشناسان هسته ای نیاز است از این رو وزرای انرژی و رئیس سازمان انرژی ایران در این گفت و گو مشارکت دارند. تعداد سانتریفیوژها و هر گونه توافقی می تواند در روند مذاکرات تاثیرگذار باشد .

وی ادامه داد:به علت فنی بودن مذاکرات نظر کارشناسان اصلی برای نیل به توافقی که علاوه بر امکان استفاده صلح جویانه، رفع نگرانی 5+1 یا افرادی که بر آنند که توانایی ایران برای استفاده صلح جویانه به آن حدی نباشد که بتواند گریزی برای دسترسی به سلاح هسته ای  داشته باشد، ضروری کرده است و باید توجه کرد توافقی که کارشناسان در این حوزه می کنند، زمینه مساعدی برای توافق سیاسی می شود.

باوند با اشاره به روند طی شده، می گوید: طرفین در مورد غنی سازی از قبل به توافق 5 درصد رسیده بودند، بین 3 تا 5 درصد امکان غنی سازی که ایران هم قبول کرده بود. این مذاکرات بیشتر حول سانتریفیوژها است. اگر هم مساله غنی سازی مطرح شود لازم است به نقطه قابل قبولی دست پیدا کنند.

این کارشناس امور بین الملل با بیان اینکه اقای حسین فریدون قبلا مشارکت قابل توجهی در مذاکرات نداشت گفت: وی اولین بار است که در مذاکرات حضور دارد من فکر می کنم علت این حضوراخذ ماهیت مذاکرات برای ابلاغ به برادرشان جهت توضیح جامع و کاملی از فضای مذاکرات و روند مذاکرات است. چرا که به علت نزدیکی دیدگاه این دو برادر، آقای فریدون می تواند واقعیت فضا و فرایند مذاکرات را آنچنان که مدنظر ریس جمهور است منقل کند.

وی ادامه داد:باید توجه داشت  طرف ایرانی محدودتر است و آزادی عمل آنچنانی ندارد ولی طرف آمریکایی در حالی که خط و مشی مشخصی برایش تعریف شده است آزادی عمل و قدرت مانور بیشتری دارد. طرف ایرانی باید کسب دستور کند و لذا آن فرصت و امکان طرف آمریکایی را ندارد و همانطور که از وی خواسته شده باید ایستادگی کند و قدرت مانورش محدود است و یکی از مشکلاتی که ما داریم همین مساله است.

 باوند اظهار داشت: کلیت سیاسی مهم است منتهی در کلیت سیاسی باید در مورد مبانی که همان جنبه های فنی است به توافق قابل قبولی رسید، چرا که مساله سانتریفیوژها یا مساله میزان غنی سازی دو نکته ای است که مورد توجه ویژه مخالفین است.

وی در پایان گفت: گروه مذاکره کننده مجبور است در رابطه با جزئیات به خصوص به مسأله سانتریفیوژها و میزان غنی سازی و آب سنگین به توافق برسند تاادعای افرادی که مواضع مخالف دارند تا حدودی کاسته می شود.