مصطفی رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت هایی که وزارت کشور و استان داری ها برای بهبود وضع کشور انجام شده است اظهار داشت: وزارت کشور محور فعالیت های مختلف دستگاه های اجرایی در نواحی مختلف کشور است. دولت از همان روز اول وظایف مربوط به هماهنگ شدن استانداری ها، در جهت فعال کردن توان و پتانسیل های منطقه ای و ایجاد یکپارچگی در فعالیت های مختلف در سطح استان ها را به این بخش واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، وزیر کشور افزود: ما در وزارت کشور تلاش کردیم که این دستورالعمل را در تمامی استان های کشور به نحو احسنت انجام دهیم. تک تک استان ها با ایجاد کمیته های توسعه و برنامه ریزی در جهت شناخت ظرفیت های جدید گام های بلندی برداشتند. در این خصوص ما هم جلسات منطقه ای در استان های مختلف داشتیم، در این جلسات استانداران به صورت منطقه ای و ارتباط با هم ظرفیت هایشان را در اختیار هم قرار دادند.

رحمانی فضلی در ادامه راجع به سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش عنوان کرد: حجم سرمایه گذاریها و تفاهم نامه های انجام شده در حوزه ی استانها، حجم قابل قبولی بوده است. در بعضی حوزه ها و استان ها تا چهار برابر رشد چشم گیری نسبت به سال های قبل داشته است.

وزیر کشور در ادامه افزود: تلاش دیگری که دراین زمینه اتخاذ شده است، بنیان گذاری این اجلاس است. در پی همکاری متقابل با وزارت خارجه؛ تصمیم بر ان شد شانزده استان مرزی کشور را با پانزده کشور منطقه ی خاور میانه در یک ارتباط منسجم و مناسب قرار بدهیم و موجبات همکاری و استفاده از ظرفیت ها و توان های طرفین را فراهم کنیم. به لطف خدا با همکاری دستگاه های اجرایی و وزارت خارجه با وزارت کشور؛ موانع کار، تسهیلاتی که باید داده شود بررسی شد. جمع بندی های مربوطه در این زمینه در دبیرخانه انجام خواهد گرفت و برای تصویب به دولت ابلاغ خواهیم کرد.

رحمانی فضلی در خصوص نیاز استان داریها به برخی مقررات زدایی ها و تسهیل در اعطای تسهیلات برای انجام دادن بهتر وظایف مطرح شده عنوان کرد: دولت از ابتدای شروع به کار مجموعه ای از تصمیمات را برای حذف مقررات زائد در جهت روان سازی و تسهیل سازی فرایند تولید و تجارت را اتخاذ کرده است. چون می خواهیم این کار را در نقاط مرزی انجام دهیم لازم است در قوانین و مقرارت این حوزه یک بررسی جامع داشته باشیم.برای مثال اگر احساس کنیم در ترددها و ارتباطات مرزی باید سهولت بیشتری برقرار باشد و مقرراتی وجود دارد که مانع این کار است، یقینا آن قوانین را در جهت سهولت کار تغییر خواهیم داد و مقرراتی که باعث روانسازی فعالیت و همکاری های مشترک باشد به دولت پیشنهاد می دهیم.