پرداختن به ابعاد فنی  نشان دهنده این است که درخواست ایران مبنی بر همزمان بودن مذاکرات فنی و سیاسی پذیرفته شده است.

یوسف مولایی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: مذاکرات هسته ای ابعاد مختلفی داشته و در چند بعد پی گرفته می شود که بدیهی است ابعاد سیاسی پرونده و چانه زنی بر سر آن در مذاکرات طرفین بیش تر مورد بحث و توجه است. 

این کارشناسان بین الملل در ادامه نیز تاکید می کند: بر اساس توافق وین قرار بر آن بود تا اگر بعد سیاسی مساله به پیشرفت هایی رسید، ابعاد فنی و ورود به جزئیات نیز مطرح شود، اکنون پرداختن به ابعاد فنی  نشان دهنده این است که درخواست ایران مبنی بر همزمان بودن مذاکرات فنی و سیاسی پذیرفته شده است، از طرف دیگر این موضوع و روند در پیش گرفته شده،  نشان می دهد که سطح مذاکرات ارتقا پیدا کرده است.

مولایی همچنین تاکید کرد: حضور ریس سازمان انرژی اتمی و وزیر انرژی آمریکا نیز حاکی از آن است که مذاکرات در مسیر مورد نظر ایران پیش می رود و موید همین نکته است که مذاکرات در ابعاد فنی نیز به مرحله مهم و اثر گذاری رسیده و حضور آقای فریدون و صالحی نشان دهنده پیشرفت در مذاکرات است .

وی در ادامه نیز پیرامون رویکرد دو طرف ماجرا و جدیت آنان برای رسیدن به توافق هسته ای، گفت: قصد طرفین مبنی بر رسیدن به توافق است و جزئیات را به بحث خواهند گذاشت تا به نتیجه برسند و ما امیدواریم تا پایان مارس به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسیم.

این کارشناس روابط بین الملل گفت: باید توجه داشت که مذاکرات زمانبر است و  رسیدن به توافق حوصله، شکیبایی و حسن نیت طرفین را می طلبد.