کاهش بودجه عمومی انگلیس سبب شد تا حدود 300 هزار انگلیسی در اعتراض به وضع موجود به خیابان ها بریزند.

بیش از 450 هزار نفر دیروز در مرکز لندن در اعتراض به کاهش بودجه عمومی دولت انگلیس تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری ها، این تظاهرات بزرگترین تظاهراتی بود که در هشت سال گذشته در مخالفت با سیاست های دولت انگلیس برگزار شد.

پلیس لندن اعلام کرد که در جریان حوادث دیروز سی نفر از شهروندان مجروح شدند که پانزده نفر از آنها در بیمارستان مورد درمان قرار گرفتند.

پنج مأمور پلیس هم در جریان این درگیری ها مجروح شده اند که یکی از آنها به بیمارستان منتقل شده است. تظاهرات دیروز را اتحادیه های کارگری سازمان داده بودند.

حزب کارگر نیز که حزب مخالف دولت است، از این تظاهرات حمایت کرده بود و اد میلیبند، رهبر این حزب در آن سخنرانی کرد او در سخنرانی خود در جمع معترضان در هایدپارک لندن، گفت که راه حل های جایگزینی برای سیاست های انقباضی دولت فعلی وجود دارد.

معترضان همچنین پوسترها و آدمک هایی از دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، در کنار مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین از حزب محافظه کار در دست داشتند، چون معتقدند که سیاست های کامرون هم مانند سیاست های تاچر به "تقسیم و تفرقه در کشور" منجر می شود.

با وجود پایان رسمی تظاهرات بزرگ ضد دولتی لندن در عصر شنبه، اعتراضات شبانه گروهی از جوانان كه عمدتا از تشكل های دانشجویی و ضدسرمایه داری بودند، تا پاسی از شب در خیابان های مركزی پایتخت انگلیس ادامه یافت.

در تظاهرات بزرگ روزشنبه در لندن حدود نیم میلیون نفر از اقشار مختلف مردم شركت كردند و سیاست های ریاضت اقتصادی دولت را محكوم کردند.