به گزارش خبرنگار سیاسی برنا اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رییس دفتر رییس جمهور و رییس ستاد جشن جهانی نوروز در آیین رسمی دومین جشن جهانی نوروز در تالار وحدت ضمن خیر مقدم به روسای جمهور کشورهای ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق و افغانستان گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف، آگاه و بیدار و فرهنگ دوست ایران قدوم شما را گرامی می دارند.

وی ادامه داد: به نمایندگی از رییس جمهور و ملت ایران نوروز باستانی را به همه آنانی که در پرتو این اندیشه زندگی می کنند و از فضیلت های آن بهره می گیرند تبریک می گویم.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه نوروز روزی جدید، تازه است و ریشه در اعماق تاریخ دارد گفت: نوروز نگاهش به آینده است و روزی که در اعماق تاریخ جا دارد از جنس آینده است.

وی نوروز را روز خدا، انسان و طبیعت دانست و افزود: نوروز روز به خود آمدن ، اندیشه، بازنگری و شکرگزاری و فرصت زندگی دوباره است.

رحیم مشائی با اشاره به اینکه امروز افتخار داریم یک سنت حسنه ای از فرهنگ ما به موضوعی جهانی تبدیل شده که برای دنیا پیام دارد، گفت: ما باید بخشنده و اعطا کننده باشیم. شهدای ما شاگردان مکتب اعطا و بخشش هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز دنیا بیش از هر وقتی به آرامش و صلح نیاز دارد، تصریح کرد: هیچ راهی برای تحقق صلح جهانی وجود ندارد جز آنکه از مسیر اراده ملت های جهان بگذرد.

رییس ستاد جشن جهانی نوروز با اشاره به اینکه نوروز امروز سبب انس، الفت، وحدت و پیمان بین ملت های فراوانی شده است، گفت: باید توجه کنیم که امروز باید منفعتی را بزرگ بدانیم که جهانی باشد و منفعتی جهانی است که خدایی و انسانی باشد.

رحیم مشائی تصریح کرد: علت ماندگاری نوروز آن است که نوروز همواره بر فضیلت های انسانی پافشاری کرده است.