به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از منابع عربی، شیعیان بحرینی در زندان های عربستان تحت شکنجه قرار  دارند.

بازداشت و بازجویی از معترضان بحرینی آنقدر افزایش یافته که در شرایطی که بازداشت، حمله به منزل شخصی افراد، ربودن و سر به نیست کردن و اخراج از کار  تبدیل به رفتارهای روزانه دولت بحرین شده، به نظر می رسد سازمان های پلیسی این کشور به تنهایی قادر به انجام وظایف خود نیستند و به همین دلیل خاندان آل خلیفه مخالفان خود را به زندان های عربستان سعودی اعزام می کند.

به عبارت دیگر همکاری های نظامی عربستان با منامه تنها به گلوله باران تظاهرات مسالمت آمیز معترضان منحصر نشده، بلکه دولت بحرین بسیاری از اتباع خود را پس از بازداشت به زندان های عربستان منتقل کرده است.

گزارش ها حاکی است حدود 200 شیعه بحرینی به زندانی در شهر دمام عربستان منتقل شده اند.

این در حالی است که در روزهای گذشته پیکر تعدادی از معترضانی که در روزهای گذشته توسط مقام های امنیتی بحرین بازداشت شده بودند، پیدا شده است.

لازم به ذکر است شیعیان معترض بحرینی حتی در بیمارستان ها نیز در امان نیستند و نیروهای امنیتی هر از چندی به ضرب و شتم مجروحان در حال درمان می پردازند تا زخم های تازه ای بر تن شیعیان بنشانند.

با این وجود اتحادیه بازرگانی بحرین که تحت فشارهای زیادی قرار دارد و پیش از این خواستار میانچیگری شخص پادشاه بحرین برای پایان دادن به سرکوب مردم شده بود، بار دیگر برای به نمایش گذاشتن استقامت مردم بحرین برای برگزاری اعتصاب عمومی فراخوان داد.