سیدکمال الدین سجادی، دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب برنا درباره ملاک‌های اصولگرایان برای وحدت در انتخابات مجلس نهم گفت: ملاک‌ها در جناح اصولگرا، ملاک هایی است که در منشور 12 گانه اصولگرایی توسط جامعتین تدوین شده است. این منشور، دربردارنده نکات ارزنده ای است و مرزهای اصولگرایی را روشن کرده است.

وی ادامه داد: در این منشور حدود 10 محور به عنوان شاخصه و معیار رفتار اصولگرایانه تدوین شده که اساس خوبی برای جناح اصولگرا است. البته در همه این موارد وحدت اصولگرایان مخصوصا در شهرهای بزرگ از عوامل مهم پیروزی  در مجلس نهم خواهد بود.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام همچنین خاطر نشان کرد: منشور 12 گانه طرح کلیات است، اما هیات سه نفره که با حضور آقایان حداد عادل، عسگراولادی و ولایتی تشکیل شده بایستی  ملاک های وحدت‌آفرینی بین اصولگرایان را تقویت و تحکیم کند.

اماسجادی در پاسخ به این سوال که لیست واحد  در انتخابات تا چه اندازه برای آینده کشور تاثیرگذار است، گفت: تاثیر بسیار زیادی دارد، چرا که وقتی اصولگرایان از وحدت و انسجام برخوردار باشند، توفیق بسیاری خواهند داشت. چنانچه در مجلس هشتم وحدت بسیار بالایی میان نمایندگان اصولگرا به چشم می خورد .

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان تاکید کرد: تجربه نشان می دهد، هرگاه اصولگرایان وحدت و انسجام داشته اند پیروز میدان بوده اند و هرگاه دچار تشدد و لیست های پیاپی شده اند نه تنها به توفیق نداشته اند  بلکه  در دوره هایی هم با شکست مواجه شده اند.

سجادی خاطر نشان کرد: وحدت و همدلی میان اصولگرایان قطعا پیروزی را در مجلس نهم از آن این جناح خواهد کرد.