به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از فرانس24، این لغو تحریم در حالی صورت می گیرد که پیش از این آلاسان واتارا که داعیه ریاست جمهوری این کشور را دارد و از سوی نهادهای بین الملل به عنوان رئیس جمهور ساحل عاج شناخته می شود، درخواست هایی را برای لغو تحریم به اتحادیه اروپا ارسال کرده بود.

این لغو تحریم ها مربوط به صنایع حیاتی کاکائو و شرکت نفتی ساحل عاج است که در همین حال 27 ملت دیگر در دنیا لیست برخی شرکت های ساحل عاج را از بلوکه کردن دارایی ها خارج کردند.

در این میان صنعت قهوه و کاکائو وشرکت تصفیه ساحل عاج نیز دیده می شود.

بر اساس گزارش ها، پیش از این آلاسان اواتارا که از سوی جامعه بین المللی به عنوان رئیس جمهور ساحل عاج به رسمیت شناخته می شود، در سخنانی تلاش کرد اتحادیه اروپا را نسبت به لغو تحریم ها ترغیب کند تا اقتصاد این کشور تقویت شود.

 این در حالی است که نیروهای وفادار به اواتارا اکنون بندر سن پدرو را که محل اصلی صادرات کاکائو از این کشور است، تحت کنترل خود در آورده اند و اکنون اواتارا خواستار از سر گیری تجارت با اتحادیه اروپا شده است.

 ساحل عاج بزرگترین تولیدکننده کاکائو در جهان است، اما بی ثباتی و خشونت ها در پی انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری شدیدا به این صنعت ضربه زده است.