به گزارش سرویس سیاسی برنا، علی اکبر صالحی و لوییس آلماگرو وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری شرقی اروگوئه راههای توسعه و گسترش روابط را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

صالحی با اشاره به جایگاه کشورهای آمریکای لاتین و روابط جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از این کشورها، ظرفیتهای واقعی دو کشور ایران و اروگوئه را در رمینه های مختلف مورد توجه قرار داد و اظهار امیدواری نمود که روابط میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان اعمال استانداردهای دوگانه توسط غربیها در تحولات منطقه را مورد انتقاد قرار داد و اوضاع امروز افغانستان را نتیجه رویکرد آمریکا در این کشور دانست.

وزیر امور خارجه اروگوئه نیز با اشاره به روابط دیرینه فیمابین، اهمیت این روابط را برای کشورش مورد توجه قرار داد و بر اراده اروگوئه برای اجرایی کرد تفاهم نامه های میان دو کشور در جهت گسترش و تعمیق روابط تأکید کرد.

لوییس آلماگرو با اشاره به تحولات منطقه و خیزشهای مردمی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ضمن تأکید بر رعایت حقوق بشر و توجه به راه حل سیاسی در این کشورها، مخالفت کشورش را با اعزام نیروی نظامی برای مقابله با اعتراضهای مردمی و اعمال استانداردهای دوگانه توسط قدرتهای غربی اعلام کرد.

در این دیدار طرفین موافقت خود را برای توسعه همکاری در زمینه های فنی – مهندسی، کشاورزی، بهداشتی و دارویی و تبادل دانشجو و نیز گسترش روابط پارلمانی اعلام کردند.