به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری آبزرور، بررسی ها نشان می دهد که بیش از 50 درصد جوانان یمنی بیکار هستند و این مسئله می تواند به افزایش جرم و جنایت در این کشور منجر شود.

بر اساس این گزارش، دولت یمن در بیانیه ای که در این زمینه منتشر کرده است، نگرانی شدید و عمیق خود را از تاثیرات این مسئله عنوان کرده و نسبت به عواقب این میزان بیکاری در میان جوانان هشدار داده است.

بررسی های انجام شده توسط سازمان توسعه اجتماعی دولت یمن که مشخص کرده است که 52.9 درصد از جوانان یمنی بیکار هستند، این در حالی است که بر اساس این گزارش جوانانی که فاقد شغل مناسب هستند، از مهارت ها و تجربه های لازم و مطابق با نیازهای جامعه بی بهره اند.

بیکاری بر روی روح و جسم جوانان یمنی تاثیر منفی گذاشته و موجب شده است که آن ها به شدت احساس وابستگی کنند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که یمن اکنون شاهد تظاهرات گسترده مردمی بر ضد حکومت 32 ساله علی عبدالله صالح دیکتاتور این کشور است.