به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، متن کامل این نامه به شرح زیر است.

فرزند ما رییس جمهور اوباما

ما بیش از آن که از نظر مادی ضربه بخوریم، از رفتار و کردار تو بر ضد خود ناراحت شده ایم. با وجود این هر اتفاقی که بیافتد، تو همواره فرزند ما باقی خواهی ماند.

ما همچنان دعا می کنیم که تو در دوره بعدی نیز رییس جمهور ایالات متحده باقی بمانی. ما دعا می کنیم و امیدواریم که در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر پیروز شوی.

تو انسانی هستی که شجاعت کافی برای از بین بردن اثرات یک اقدام اشتباه و مجرمانه را داری. من اطمینان دارم که تو توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت این اشتباهات را داری. مدارک کافی برای اثبات این مسئله وجود دارد، زیرا تو رییس جمهور نیرومندترین ابرقدرت در دنیای امروز هستی، و همچنین به دلیل این که ناتو جنگی ظالمانه بر ضد ملتی کوچک در یک کشور در حال توسعه را به راه انداخته است.

این کشور تاکنون تحت محاصره و تحریم های گوناگون قرار داشته است، علاوه براین در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان یک تجاوز نظامی مستقیم را توسط آمریکا تجربه کرده است.

نام این کشور لیبی است. بنابراین به منظور خدمت به صلح و آرامش در جهان و ایجاد دوستی میان ملت های دو کشور و همچنین به دلیل ایجاد شرایط برای همکاری های اقتصادی و امنیتی بر ضد تروریسم، تو در موقعیتی هستی که می توانی ناتو را از مسائل مربوط به لیبی برای همیشه بر حذر داری.

همان طور که تو به خوبی می دانی، ایجاد دموکراسی و یک جامعه مدنی از طریق ابزارهایی مانند موشک و هواپیماهای جنگنده و یا با استفاده از حمایت از نیروهای القاعده در بنغازی محقق نمی شود.

خود تو چندین بار در موقعیت های مختلف(که یکی از آنان در مجمع عمومی سازمان ملل بود و من شخصا در آن زمان حاضر و شاهد بودم) اعلام کرده ای که آمریکا مسئول ایجاد امنیت برای ملت های دیگر نیست، بلکه تنها به این ملت ها کمک می کند. این همان منطق صحیح است.

فرزند عزیز ما، باراک حسین اوباما، مداخله تو به عنوان رییس جمهور ایالات متحده یک ضرورت است، به طوری که در صورت انجام این مسئله ناتو سرانجام از دخالت در امور لیبی دست خواهد برداشت.

لیبی باید توسط مردم این کشور و بر اساس چارچوب های قانونی اتحادیه آفریقا اداره شود.

مشکلات اکنون در دو مسئله خلاصه می شود: نخست آن که ناتو در لیبی هم مداخله نظامی و هم مداخله سیاسی می کند. مشکل دوم نیز این است که اقدامات ترویستی القاعده بر ضد مردم لیبی که در چندین شهر این کشور انجام شده است، باعث شده است که مردم نتوانند به زندگی عادی خود باز گردندو به تعامل خود در زمینه امور اجتماعی به صورت عادی ادامه دهند.

معمر قذافی رهبر لیبی 5 آوریل 2011