حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب برنا در مورد بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها در سال جهاد اقتصادی گفت: در مسیر جهاد اقتصادی یکی از مهمترین کارها برطرف کردن موانع داخلی وخارجی برای تحقق جهاد اقتصادی است.

وی از موانع خارجی به تحریم های اقتصادی غرب اشاره کرد و افزود:اگر چه از طرف کشورهای استکباری بارها تحریم اقتصادی شده ایم اما با  این وجود ملت ایران از این  موانع  هراسی نداشته و برای صعود به قله های بلند فن آوری پیوسته تلاش کرده است.

ترقی برخی موانع داخلی  را از  مهمترین علل عقب ماندن اقتصاد کشور  دانست و افزود: برخی قوانین بستر ساز رانت‌های اقتصادی ،موجب شده که امروز با پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی روبرو باشیم. به عقیده من قوه قضاییه باید به جد پیگیر این پرونده ها باشد تا وضعیت  پرونده ها روشن شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: برخی افراد ثروت های کلانی را از بیت المال کشور به جیب زده اند ، برخی معوقه های بانکی پرداخت نشده دارند که بایستی بدون درنظر گرفتن موقعیت افراد بررسی شوند و براساس قانون مجازات این افراد مشخص شود. مردم انتظار دارند که مفاسد اقتصادی در جامعه اسلامی به حداقل برسد و این مهم عملی نمی شود مگر با قاطعیت دستگاه قضایی با مفسدان و دانه درشت ها.