به گزارش سرویس بین الملل برنا بیش از 20 هزار نفر از ساحل عاجی ها به لیبریا پناه برده اند.

گزارش خبرگزاری فرانسه نشان می دهد با حال نشدن بحران پس از انتخابات ساحل عاج بیش از 20 هزار نفر از شهروندان این کشور به لیبریا فرار کرده اند.

گزارش اخیر کمیسیون عالی آوارگان سازمان ملل حاکی است روند پناه بردن مردم ساحل عاج به کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد به طوری که روزانه حداقل 400 تا 500 نفر از مردم این کشور وارد لیبریا می شوند.

این گزارش همچنین حاکی است 220 ساحل عاجی به گینه و 19 نفر هم به غنا پناه برده اند.

گفتنی است با اعلام پیروزی دو نامزد در انتخابات 28 نوامبر در ساحل عاج اکنون بیش از یک ماه است که ساحل عاج دو رئیس جمهور دارد. این موضوع که به خشونت های وسیعی در این کشور دامن زده تاکنون حداقل 179 نفر را قربانی و بیش از 20 هزار نفر از مردم این کشور را آواره کرده است.