به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از المحیط، یک پیرمرد 110 ساله مالایی به ضرب المثل "سر پیری و معرکه گیری" جامه عمل پوشانده است.

گفته می شود، "احمد محمد عیسی" تاکنون پنج بار ازدواج کرد و اکنون برای ازدواج ششم خود اعلام آمادگی کرد.

وی بعد از گرفتن قول ازدواج ازیک پیر زن 82 ساله رسما آمادگی خود را اعلام کرد.

این پیرمرد 110 ساله که قلب جوانی دارد،20 نوه دارد و 40 نبیره دارد.

گفتنی است که همه اعضای خانواده "محمد عیسی" با ششمین ازدواج وی موافق هستند.