به گزارش سرویس بین الملل برنا رئیس جمهور سودان اعلام کرد که مردم جنوب این کشور حق دارند حاکم خود را انتخاب کنند.

گزارش بلومبرگ از سفر عمر البشیر به جنوب سودان حاکی است وی خواستار اتحاد و یکپارچگی مردم شمال و جنوب سودان شد و بر حق انتخاب مردم تأکیید کرد.

گفتنی است سودان تا 5 روز دیگر شاهد برگزاری همه پرسی سرنوشت سازی خواهد بود که در آن درباره جدایی منطقه جنوبی این کشور تصمیم گیری می شود. بیش از 4 میلیون نفر از مردم سودان برای شرکت در این همه پرسی که می تواند به بیش از 2 دهه درگیری و جنگ داخلی در این کشور پایان دهد، ثبت نام کرده  اند.