به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از هندوستان تایمز، دولت پاکستان به دنبال ترور فرماندار پنجاب که یکی از اعضای برجسته حزب مردمی پاکستان به شمار می رفت،سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

خبرهای ارسالی از پاکستان حاکی است سلمان تأثیر توسط یکی از نیروهای امنیتی خود ترور شده و این موضوع بر اهمیت این حادثه تروریستی افزوده است.

گفتنی است در جریان این حمله علاوه بر فرماندار که در منطقه اعیانی پاکستان مشغول خرید بود، 5 مأمور نظامی مجروح شدند.