به گزارش سرویس بین الملل برنا، روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس در گزارش خود درباره هزینه های جرایم در این کشورمنتشر کرد: تحقیقاتی که سازمان خیریه حمایت از قربانی های جرائم انگلیس در باره وقوع جرم در این کشور انجام داده است، نشان می دهد جرایمی که علیه شهروندان و خانواده های انگلیسی صورت می گیرد، سالانه بیش از 34 میلیارد پوند استرلینگ است.

بر اساس این تحقیقات انگلیسی ها در اموال منقول خود اعم ازخودرو، کامپیوتر، تلویزیون و پول نقد سالانه حدود یک میلیارد و 300 میلیون پوند خسارت متحمل می شوند.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد که شهروندان انگلیسی به خاطرافزایش دزدی و سرقت در این کشور700 میلیون پوند ضرر می کنند.