به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از المحیط، اداره راهنمایی و رانندگی عربستان درتصادفی که در ریاض صورت گرفته بود، طی یک اقدام عجیبی گربه را به عنوان مقصراصلی وقوع این سانحه معرفی کرد.

راننده درباره صحنه تصادف گفت: در حال مسیر برگشت از فرودگاه بودم که ناگهان یک گربه وارد جاده شده و بعد ازبرخورد با خودروبلافاصله کشته شد. دوست من که تازه از آمریکا آمده بود اصرار کرد که خودرو را متوقف کنم وراهنمایی و رانندگی را در جریا ن این تصادف قراردهیم.


بدین ترتیب پلیس به محل تصادف آمده و با نوشتن گزارش درباره جزئیات تصادف، گربه را مقصر اصلی این تصادف خوانده وسپس گزارشی رسمی را به من ارائه کرده تا بتوانم خسارت خودور را از شرکت بیمه دریافت کنم.