به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه "الصحف الالکترونیه" چاپ عربستان، یک زن و شوهر اتریشی برای حیوانات انواع و اقسام لباس طراحی می کنند.

آنها قصد دارند این کار خود را گسترش دهند و برای حیوانات حتی لباس های ورزشی و کلاه و لباس خواب طراحی کنند.

"ربرتو کافالی" که در طراحی لباس در اتریش شخصیت معروفی دارد در این زمینه می گوید: ما می خواهیم این لباس ها را بر اساس مد روز طراحی کنیم.

وی همچنین گفت: بیشترمردم از ما لباس های مخصوص سگ را می خواهند، چرا که در بسیاری از خانه های مردم اتریش سگ وجود دارد.