به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا درجلسه علنی امروز مجلس نمایندگان مجلس با 194 رای موافق لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه این اولین موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام است که با موضوع تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.