به گزارش سرویس بین الملل برنا اسناد جدید ویکی لیکس نشان می دهد رژیم صهیونیستی اقتصاد نوار غزه را وسیله سرکوب حماس قرار داده است.

اسناد مربوط به سفارت آمریکا در تل آویو نشان می دهد دولت صهیونیستی در سال 2008 تصریح کرده که قصد دارد با تحت فشار قرار دادن اقتصاد نوارغزه ، حماس را شکست دهد.

اسناد مورخ 3 نوامبر2008 سفارت آمریکا نشان می دهد رژیم اشغالگر قدس قصد دارد اقتصاد نوار غزه را در پایین ترین سطح ممکن نگه دارد.

بر اساس این اسناد المرت گفته است که ما اجازه نمی دهیم شهروندان نوار غزه زندگی معمول خود را دنبال کنند زیرا این کار مساوی با شلیک راکت به خیابان های اسرائیل خواهد بود.