به گزارش سرویس سیاسی برنا، دیوان اروپایی حقوق بشر (CDEH)، فرانسه را به خاطر عدم اجازه به یک زندانی 48 ساله برای برخورداری از معالجه مناسب، به نقض حقوق بشر محکوم کرد.

این زندانی که ویرجینی رافه رای تاده ای نام دارد و هم اکنون در زندانی در شهر رن نگهداری می شود، در سالهای گذشته به دفعات به دلیل بیماری خواستار تعلیق حبس یا آزادی مشروط برای معالجه شده بود.
 
وی در ماه ژوئیه 2008 به دلیل شرایط بد نگهداری دست به اعتصاب غذا زد که همین موضوع باعث بروز عصابانیت و رفتارهای خشن در او گردید.
 
کارشناسان پزشکی توصیه کرده‌اند به وضعیت این بیمار رسیدگی بیشتری شود. با این حال دستگاه قضایی فرانسه در خواست تعلیق حکم را قبول نکرده است.
 
دیوان عالی شهر لیون معالجات بیشتر را دلیل کافی برای آزادی و تعلیق حکم این زندانی ندانسته است، زیرا از جمله شرایط این آزادی، انطباق بیشتر رفتاری فرد محکوم و هم چنین جبران خسارت وارده به قربانیان است که این زندانی در شرایط کنونی توانایی آن را ندارد.

مقامات دیوان اروپایی حقوق بشر معتقدند در این قبیل موارد دولت باید هزینه‌های تامین آزادی این قبیل متهمین یا شرایط آنها را تقبل کند.