به گزارش سرویس بین الملل برنا مقتدا صدر پس از سالها به عراق بازگشت.

گزارش رویترز حاکی است مقتدا صدر روحانی ضد آمریکایی شیعه، سرانجام پس از سالها زندگی در ایران به نجف اشرف بازگشت.

گفته می شود مقتدا صدر به منظور زیارت اهل قبور و فاتحه خوانی برای پدرش به نجف سفر کرده است.

صدر که از سال 2003 به مبارزه با تهاجم آمریکا علیه عراق می پرداخت، در سال 2006 به دنبار صدور حکم بازداشت از عراق خارج شد.