به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری آیریش تایمز، نرخ تورم در انگلیس در طول یک ماه گذشته به 4.5 درصد افزایش یافته است که این میزان در 2.5 سال اخیر بی سابقه بوده است.

بر اساس این گزارش، مرکز آمار ملی انگلیس در گزارش خود در این زمینه آورده است: این میزان افزایش تورم از میزان مورد انتظار ما بیشتر بوده است، این در حالی است که افزایش تورم موجب بیشتر شدن فشار بر مردم و همچنین کاهش قدرت خرید آنان شده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: از سوی دیگر افزایش هزینه مسافرت با هواپیما موجب افزایش هزینه های زندگی در جزیره شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به دلیل افزایش مالیات بر تنباکو و همچنین مشروبات الکلی در انگلیس، قیمت این دو نیز 5.3 درصد افزایش نشان می دهد.