به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری شین هوا، بر اساس نظر سنجی های انجام شده، حزب عدالت و توسعه همچنان محبوب این مردم است و در انتخابات آینده بر حزب مخالف خود پیروز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نتایج این نظرسنجی بیانگر این مطلب است که حزب جمهوری خلق توان پیروزی بر حزب عدالت و توسعه را ندارد و یک پیروزی آسان برای حزب حاکم پیش بینی می شود.

این گزارش در ادامه می افزاید: اگرچه میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه نسبت به سال 2007 یک درصد کاهش یافته است، اما این حزب همچنان با 45.5 درصد رای در نظرسنجی ها از حمایت کامل برای تداوم حضور خود در راس قدرت در ترکیه برخوردار است.

این در شرایطی است که حزب جمهوری خلق تنها 30.5 درصد آرای این نظر سنجی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر حزب جنبش ملی که دومین حزب بزرگ مخالف در ترکیه است، در این نظر سنجی تنها 13.1 درصد آرا را از آن خود کرده است.

بر اساس قوانین ترکیه، حزبی که کمتر از 10 درصد آرا را کسب کند، نمی تواند در پارلمان نماینده ای داشته باشد.

گفتنی است انتخابات عمومی در ترکیه روز دوازدهم ژوئن برگزار خواهد شد.