به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب راستگرای سوسیال دموکرات در انتخابات عمومی پرتغال موفق شد 42.5 درصد آرا را کسب کند.

این در حالی است که حزب حاکم سوسیالیست تنها 24.4 درصد آرا را از آن خود کرده و به نوعی در این انتخابات شکست خورده است.

بر اساس این گزارش، حزب سوسیالیست از سال 2005 تاکنون قدرت را در پرتغال در دست داشته است، این در شرایطی است که این حزب در این انتخابات شکست سختی را متحمل شده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: حزب حاکم پرتغال در حالی این شکست سخت را متحمل شده است که در نظر داشت به منظور نجات اقتصاد پرتغال از سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون در چندین کشور اروپایی اجرا شده است، استفاده کند.

خوزه ساکرتیس نخست وزیر مستعفی پرتغال در سخنان خود در مورد نتایج این انتخابات گفت: این شکست به دلیل سیاست های من است و نشان دهنده این است که نیاز به یک روند سیاسی جدید در پرتغال احساس می شود، تا شاید از این طریق یک راه چاره مناسب برای حل مشکلات اقتصادی اندیشیده شود.

گفتنی است در انتخابات پرتغال تنها 57.7 درصد واجدین شرایط شرکت کرده بودند.