به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری برنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی مصر با بیان این خبر تاکید کرده است که مصر مذاکرات خود با صندوق پول را به پایان رسانده و بر اساس توافق صورت گرفته قرار است این میزان برای ارتقای اقتصاد مصر به این کشور کمک شود.

بر اساس گزارش ها، اقتصاد مصر بعد از اعتراض هایی که مردم آن برای رفتن مبارک صورت دادند، دوران بحرانی را سپری کرده بود.

شمار زیادی از توریست ها و سرمایه گذاران آرام آرام از اقتصاد این کشور فاصله گرفته اند چرا که اعتراض های مردمی و به دنبال آن رفتن مبارک تاثیر زیادی بر اقتصاد این کشور گذاشت.