خرمشاد رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفت و گو با خبرنگار برنا، در رابطه با سناریو جدید غرب برای ایجاد انحراف و اختلاف در میان افکار عمومی کشورهای منطقه برای تاثیر گذاری بر آینده تحولات اسلامی، گفت: غرب در یک تحلیل، گروه برنده احتمالی در فردای انقلاب های منطقه را دارای طرز تفکری می داند که آن را نمی پسندد و این طرز تفکر را رقیب خود می داند .

وی تصریح کرد: این طرز تفکر 30 سال است که از طرف غرب به عنوان تفکر اسلامی سیاسی نامگذاری شده و کانون آن انقلاب اسلامی ایران است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به این که غرب در فضای فعلی تلاش می کند پرده ای از ابهام و جنجال راه بیاندازد گفت: آنها می خواهند تحولات منطقه را بر اساس منافع و سیاست های خود پیش برده و در راستای تعیین دولت های نو پا در صدد هستند برای فرار از دیکتاتوری های مورد حمایت خود، از صندوق های رأی، تفکر اسلامی سیاسی بیرون نیاید و به همین جهت تلاش گسترده ای می کنند تا بتوانند با اسلام هراسی و حذف عقل گرایی و فردگرایی اسلامی از تفکر اسلامی سیاسی، تحولات اسلامی منطقه را به عنوان اسلامی رادیکال خشونت گرا و تروریست معرفی کنند.

خرمشاد سناریوی دیگر غرب را ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی دانست و گفت: در واقع آنها می خواهند با به کنج راندن ایران به عنوان کشوری شیعه با توجه به اینکه اکثریت کشور های در حال قیام اهل سنت هستند، بتوانند این فاصله را ایجاد کند و این فاصله زمانی تا تشکیل دولت های جدید را مغشوش نماید تا مردم در رأی دادن به تفکر اصیل و بومی اسلامی سیاسی تردید کنند و در مقابل آدم های خاکستری و همان طرفداران غرب و گروه هایی که با تزریق پول آنها در حال شکل گیری است روی کار بیایند.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، راه مقابله با این سناریو را عمق دادن به بصیرت و بیداری در میان مردم کشور های منطقه دانست و گفت: باید فضایی ایجاد شود تا جمهوری اسلامی ایران بتواند تجربیات خود را در اختیار کشور های منطقه قرار دهد و این کشور ها از تجارب 30 ساله جمهوری اسلامی برای غلبه بر ترفند های غرب استفاده کنند این تعامل می تواند بسیار مفید باشد و آینده ای روشن را برای انقلاب های منطقه رغم بزنند